Tiến độ xây dựng dự án Vinhomes Smart City...

Là một trong những án đẳng cấp bậc nhất được đầu tư bởi thương hiệu …

Tiến độ xây dựng dự án Vinhomes Smart City...

VinCity Hưng Yên được xem là dự án VinCity dự kiến đầu tiên của tập …

Tiến độ xây dựng VinCity Hải Phòng

Theo các nguồn tin được tổng hợp từ báo chí, VinCity Hải Phòng dự kiến sẽ …